...
Pátek 22. září 2023 - 16:26:48

Modernizace dílny a pneuservisu


Modernizace a doplnění nezbytného technického vybavení servisního zázemí pro efektivnější, rychlejší a operativnější řešení oprav vozidel společnosti. Modernizace a dovybavení dílny o další dvousloupový zvedák na užitková vozidla, zvedák převodovek, dekarbonizační a diagnostické zařízení na údržbu a servisování vozidel (tj. vodíkový dekarbonizátor k čištění motorů vodíkem), regloskop (pro korekci a servis světel), dovybavení pneuservisu o zařízení na demontáž a montáž pneu užitkových vozidel, pneumatickou utahovačku, navíjecí bubny tlakových hadic, zajistí soběstačnost a flexibilitu při servisování vozového parku společnosti. Výrazně to urychlí a zefektivní, procesy nezbytně nutné při zajišťování poskytovaných služeb. Technické problémy, které dosavadní dílna nebyla schopna sama řešit, nebude díky dovybavení a optimalizaci technologií muset společnost Carmipex řešit externě.


Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Slezská brána.


Celkové náklady: 316 498,- Kč

Výše dotace: 118 156,- Kč

Realizace projektu: 2022
Evropský a zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí