...
Neděle 03. března 2024 - 07:12:37

Průvodce novinek

Co dělat při dopravní nehodě: velký průvodce novinkami


15:10 110.1.2009

Česká republika - Od Nového roku přestala policie jezdit k dopravním nehodám, při nichž vznikla škoda nižší než sto tisíc korun. Řidiči s sebou musí nově vozit formulář pro záznam o nehodě. Obsahuje všechny důležité dotazy na údaje, ze kterých pak pojišťovna bude vycházet při likvidaci případu.

Nezávisle na výši škody je ale nadále nutné volat policisty při úmrtí či zranění nebo při škodě na majetku třetí osoby. A právě tady mohou vzniknout první nejasnosti. Co když nikdo není zraněn, ale při nehodě jste zničili sloup veřejného osvětlení? Je nutné volat policisty vždycky, když nabouráte služební auto? A jak postupovat, když sice nedošlo k velké škodě, ale druhý řidič je zjevně opilý?

Připravili jsme průvodce nejčastějšími situacemi a nejasnostmi. Spolupracovali na něm učitel autoškoly Karel Vaněk, mluvčí České pojišťovny Václav Bálek a dopravní expert Jan Kněžínek z Legislativní rady vlády.Vyšší limit pro vzniklou škodu
Kdy volat policisty
Vyplnění formuláře 

Vyšší limit pro vzniklou škodu

Slyšel jsem, že limit pro výši škody od Nového roku: zcela odpadne. Teď čtu, že se jen zvyšuje z padesáti na sto tisíc korun. Jakto tedy je?
Limit pro výši škody se zvýšil z padesáti na sto tisíc korun. O úplném zrušení limitu sice jednali poslanci i expertní komise při ministerstvu dopravy, zatím ale k žádné změně nedošlo. A podle dosavadních ohlasů nemá úplné zrušení limitu ve sněmovně potřebnou podporu.

Co když špatně odhadnu výši škody? Nejsem expert na náhradní díly. Budu muset zaplatit zbytečný příjezd policistů?
Ne. Jestliže se řidič v odhadu škody zmýlí, nic platit nebude. Nicméně nemělo by se to stávat ve zcela jasných případech, kdy musí být rozdíl patrný i laikovi - například když budete zbytečně volat policisty při drobném škrábnutí. Přesto ani v takovém případě vám nehrozí nějaká pokuta.

Nebudu mít problémy s pojišt'ovnou, když škodu odhadnu jako nižší než 100000 korun, a ona se pak ukáže vyšší?
Pokud půjde o menší odchylku, pak problém nenastane. Jestliže ale budete mít auto značně rozbité a policii přesto nezavoláte, pak by po vás mohla pojišťovna chtít zpět část peněz, které zaplatila poškozenému. Mohla by to chápat jako přípravu k pokusu o pojistný podvod.

Limit 100 000 korun mám chápat jako součet škod na obou vozidlech?
Ne. Ke škodě vyšší než 100 000 korun musí dojít na "některém z vozidel". Uvedená škoda tedy musí nastat alespoň na jednom vozidle (včetně přepravovaných věcí).Kdy volat policisty

Kdy musím volat policisty, přestože škoda není vyšší než 100 000 korun?
Nezávisle na výši škody je nadále nutné volat policisty:
- při úmrtí či zranění osoby
- při jakékoliv škodě na majetku třetí osoby (s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle)
- jestliže účastníci nehody nemohou sami "bez vynaložení nepřiměřeného úsilí" zabezpečit obnovení plynulosti provozu na komunikacích
- při poškození komunikace, životního prostředí nebo jiného obecně prospěšného zařízení, typicky veřejného osvětlení

V zákoně jsem nenašel povinnost volat policisty při podezření na alkohol nebo drogy u viníka nehody. Znamená to tedy, že se s ním můžu jenom dohodnout na místě a skutečně mu nic nehrozí?
V případě podezření na alkohol či drogy sice policii volat nemusíte, ale určitě můžete, což také odborníci doporučují. Policii je dobré zavolat i proto, že bude šetřit podezření ze spáchání trestného činu (například ohrožení pod vlivem návykové látky) nebo přestupku (porušení silničních pravidel).

Jak postupovat, když se s druhým řidičem nedohodneme na zavinění? V zákoně není uvedeno, že v takovém případě musím volat policisty. A z pojišťoven mám zatím rozdílné informace.
Podle zákona to sice není vaše povinnost, odborníci toale přesto doporučují. Nehrozí, že byste v takovém případě platili nějakou pokutu za zbytečné přivolání policie. Naopak, vyšetření nehody policisty může přispět kjednoduššímu vyřízení škody pojišťovnou. Nicméně pokud policisty nepřivoláte, nemusíte se s druhým řidičem dohodnout. Každý prostě popište do formuláře svou verzi' zavinění. Velice vhodné je pořízení fotodokumentace a oslovení svědků (pro začátek postačí jejich identifikace). Z těchto i dalších údajů pak pojišťovna zkusí sama určit viníka.

Musím volat policii při každé nehodě, která se mi stane se služebním autem nebo vozem na leasing?
Už ne. Pro tato vozidla platí od Nového roku stejná pravidla jako pro ostatní. Policii tedy volejte jen ve výše uvedených případech.

Co musejí účastníci nehody udělat nezávisle na tom, zda přivolají policii?
- neprodleně zastavit vozidlo,
- učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud hrozí v důsledku nehody,
- učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na komunikacích v místě nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
- došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a přivolat záchrannou službu, .
- označit místo dopravní nehody,
- umožnit obnovení provozu na komunikacích, zejména vozidel hromadné dopravy,
- prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle,
- spolupracovat při zjišťování skutkového stavu,
- zdržet se požití alkoholu a jiných návykových látek

- v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojišťovněVyplnění formuláře


Formulář pro případ dopravní nehody jsem s sebou vozil už vloni. Co je na něm letos nového?
Takzvaný euro formulář je stále stejný, není na něm nic nového. Nová je "pouze" povinnost
řidiče vozit jej stále s sebou. Dodatečné upřesnění: Je povinností (ve vztahu k pojišťovně i dalším účastníkům nehody) odevzdat takový záznam o nehodě, který je obsahově prakticky shodný s euroformulářem. Také proto samy pojišťovny tento formulář důrazně doporučují. Máte-li jej s sebou vautě, ušetříte hodně času a pravděpodobně i peněz či problémů s
pojišťovnou. Nicméně není povinností vozit s sebou v autě nějaký formulář - policisté to nemohou kontrolovat, natož pokutovat. Záznam tedy teoreticky postačí sepsat na libovolný kus papíru.

Kde lze formulář získat? Liší se nějak jeho vzor?
Všechny tuzemské pojišťovny vám poskytnou takzvaný euro formulář, který se v jednotlivých zemích liší jen jazykem.

Mám vyplňovat formulář, přestože je škoda vyšší než 100000 korun a čekáme na příjezd policii?
Ne. V takovém případě by vám formulář nestačil, pojišťovna bude potřebovat policejní protoko1.

Stačí, když oba řidiči vyplní společný formulář, nebo každý vyplňuje svůj?

Vyplní společný formulář. Viník nehody jej pak pošle sve pojišťovně.

Jestliže podepíši formulář, přestože nesouhlasím s tvrzeními druhého řidiče, znamená to přiznání viny?
Ne. Podpis neznamená uznání odpovědnosti. Samotný formulář slouží především ke zjištění identity účastníků a okolností nehody. Nicméně pokud máte odlišný názor, nezapomeňte jej také zapsat do formuláře. Mohou tam tedy být dva různé názory vedle sebe, není potřeba shodnout se na jediné verzi zaviněnÍ.

Komu máme poslat formulář, jestliže se nedohodneme na zavinění a nepřfvolali jsme policii?
Pošlete formulář oběma pojišťovnám. Ty pak budou při její likvidaci spolupracovat.

Co když je škoda sice nižší než 100 000 korun, ale viník z místa nehody ujel? Co má dělat poškozený? Vyplnit formulář sám, nebo zavolat policii?
Je třeba zavolat policii a rovněž vyplnit formulář. Pokud zná poškozený registrační číslo vozidla (SPZ), pak si podle něho může snadno zjistit - například na webu České kanceláře poiistitelů - s jakou pojišťovnou má viník nehody uzavřené povinné ručenÍ. Té pak poškozený pošle vyplněný formulář.


Formulář